Podmínky zapůjčení

Obchodní podmínky

 

 • Minimální věk nájemce 23 let, minimální praxe pro skupinu „B“ 2 roky
 • Minimálně 2 doklady totožnosti: občanský průkaz, řidičský průkaz sk.“B“ atd.
 • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než je uvedena na smlouvě jako další řidič. V případě řízení jinou osobou, než která je uvedena ve smlouvě, ponese veškerá rizika spojená s počínáním této osoby nájemce.
 • Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad. Po dobu pronájmu obytného vozu pronajímatel nezodpovídá za újmy na zdraví a škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného obytného vozu.
 • Vypůjčený obytný vůz nesmí nájemce používat ke společenským akcím typu technopárty apod. nebo za účelem dalšího pronájmu nebo podnikání.
 • Jízda po nezpevněných komunikacích není dovolena (neplatí pro areály kempů a tábořišť). Vozidlo nesmí být používáno pro odtah jiného vozidla.
 • Ve vozidle je přísně ZAKÁZÁNO KOUŘIT !!!, používat otevřený oheň (prskavky, svíčky atd.), jakýmkoliv způsobem jej upravovat (např.vrtáním, polepováním, demontáží apod.).
 • Je zakázáno v obytném voze převážet lyže, jízdní kola, windsurfing a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení. Pro tyto účely slouží nosič kol, případně garáž. Přísný zákaz vynášení matrací ven z vozu.
 • Z důvodu možné alergické reakce následujících nájemců je zakázáno vpouštět do obytného vozu jakákoliv zvířata. Pokud bude v autě zjištěn pobyt jakékoliv zvěře, bude auto považováno za hrubě znečištěné. Domácí zvířata je možné umístit do vozu pouze po dohodě s pronajímatelem.
 • V případě, že nájemce použije povinnou výbavu obytného vozu (lékárničku, hasící přístroj či sadu pro opravu defektu pneumatiky), je povinen tuto výbavu dokoupit nebo doplatit.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Při převzetí obytného vozu bude vystaven předávací protokol, bude podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí. Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení obytného vozu.
 • Pokud vzniknou během vaší cesty větší či menší škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pokud možno ještě před návratem (tel., sms, e-mail).
 • Při poškození obytného vozu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazená záloha se pak vrací v plné výši.
 • Je zakázáno používat chemické WC bez chemie a používat běžný toaletní papír.
 • Nevstupujte do obytného vozu v přezkáčích, v cyklistických tretrách apod. Do obytného prostoru doporučujeme vstupovat v přezůvkách.
 • Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodů.

Platební podmínky

 • Platba faktury možná pouze bezhotovostně – převodem na účet.
 • Po rezervaci je nutné uhradit 30% z částky do 5 dnů po zaslání faktury a smlouvy k náhledu. Po tuto dobu je vůz pro vás rezervován. V případě nezaplacení zálohy je termín dále nabízen jako volný. Doplatek nájemného je splatný nejpozději 30 dnů před odjezdem.
 • Při zapůjčení vozu na 3 dny je účtován jednorázový servisní poplatek 1500,-Kč. Více dní je bez servisního poplatku.
 • Při předání vozu požadujeme zaplacenou vratnou kauci 20 tis. Kč – bankovním převodem  – na případné škody nekryté havarijním pojištěním nebo neodstranitelné znečištění a poškození interiéru nebo exteriéru obytného auta a vybavení.
 • Při vrácení vozu a následné kontrole bude kauce neprodleně vrácena bankovním převodem zpět na účet nájemce.
 • Čas půjčení a vrácení vozu bude vždy uveden ve smlouvě

Podmínky storna

 • Rezervační záloha se při stornování 30 a více dní před začátkem pronájmu vrací v plné výši (s odečtením manipulačního poplatku 500,- Kč).
 • Při předčasném ukončení nájmu obytného vozu se nájemné nevrací
 • Storno poplatek (zrušení rezervace),
  • a. více než 30 dní před termínem výpůjčky 0% z celkové ceny pronájmu.
  • b. 30-10 dní před termínem výpůjčky 50% z celkové ceny pronájmu.
  • c. Méně než 10 dní před termínem výpůjčky 80% z celkové ceny pronájmu.
  • d. Den před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu      

Předání a vrácení vozidla:

 • Při převzetí předvede a zaškolí pronajímatel nájemce (cca 60 minut). Vrácení vozu zabere cca 30 minut.  Je důležité s těmito časy počítat.
 • Pronajímatel předává vozidlo čisté, s plnou lahví propan-butanu, plnou nádrží vody (nebude-li požadovaná prázdná), vypuštěnou nádrží odpadní vody a od WC.
 • Nájemce vrací vozidlo se stejným stavem paliva jako jej převzal (plná nádrž PHM). V zimním období se zimní naftou.
 • Nájemce vrací vozidlo s vyprázdněnou a propláchnutou odpadní nádrží WC, nádrž vody a plynovou lahev před vrácením nedoplňuje.
 • Při vrácení musí být vnitřní prostor vozu řádně uklizen (běžný úklid, ložní prádlo se nesvléká!).
 • Běžné znečištění exteriéru nájemce neodstraňuje, umytí z venku požadujeme jen při silném  znečištění exteriéru (pro případnou snazší identifikaci poškození).                                                                           Prosíme nečistěte okna – z důvodu možného poškrábání.

  Sankce:

 • Za ztrátu osvědčení o registraci vozidla, klíčů od vozidla, dokumentace o vozidle atd. účtuje pronajímatel smluvní pokutu do výše 4000,-Kč.
 • V případě nevyprázdněného a nepropláchlého WC účtuje pronajímatel pokutu ve výši 1000,-Kč.
 • Poplatek za vrácení nevyčištěného vozu činí 1.000,-Kč, při silném znečištění až 5.000,-Kč.
 • V případě pozdějšího vrácení vozu než je stanoveno ve smlouvě je účtována smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. Prosím vždy myslete na další nájemce, kteří se těší na dovolenou po vás.
 • Nájemce hradí všechny pokuty, penále a škody, jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel, a to i zpětně.
 • Poškozená nebo nefunkční sluneční markýza – účtujeme až 20 000 Kč (dle poškození). Ze zkušenosti doporučujeme při delším opuštění obytného auta markýzu vždy zatáhnout. Při náhlé změně počasí (vítr, bouřka) může dojít k poškození markýzy i při zajištění stahovacími pásy.
 • Kouření ve vozidle pod pokutou 15 000,-Kč.

   Nehody a poruchy

 • Nájemce je povinen ohlásit jakoukoliv škodu na vozidle ihned telefonicky  pronajímateli na číslo    +420 602 878 022.
 • Při jakékoliv nehodě, vniknutí třetí osoby, živelné události, odcizení vozu je nájemce povinen hlásit škodu na policii a vyžádat si doklad o provedení šetření. Zároveň je povinen provést fotodokumentaci.
 • V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.
 • Veškeré opravy a nákupy náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem majitele, obytné auto je v záruce.

   Pojištění vozu

 • Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5%, minimálně však 5000,-Kč u pojišťovny UNIQUA a.s.
 • Připojištění skla se spoluúčastí 500 Kč
 • Připojištění ráfků a pneu na limit 10 000 Kč se spoluúčastí 500 Kč.
 • Pojištění se vztahuje na státy Evropy dle zelené karty (Rusko, Ukrajina, Turecko, Azerbajdžán jen po dohodě s pronajímatelem)
 • V případě zavinění dopravní nehody je nájemce povinen a současně se tímto zavazuje uhradit pronajímateli sjednanou spoluúčast a to v její plné výši

Přejeme Vám šťastnou cestu, hromadu zážitků a prosíme předvídejte a jezděte opatrně. 😊